تبلیغات
balatarin7 - چرا ایرانیا نمی تونن درس بخونن

1)در سال 52 جمعه داریم و میدانید كه جمعه ها فقط برای استراحت است به این ترتیب 313 روز باقی میماند. 

2) حداقل 50 روز مربوط به تعطیلات تابستانی است كه به دلیل گرمایهوامطالعه ی دقیق برای یك فرد نرمال مشكل است. بنابراین۲۶۳ روز دیگرباقیمیماند. 

3) در هر روز 8 ساعت خواب برای بدن لازم است كه جمعا" 122 روز میشود. بنابراین 141 روز باقی میماند. 

4) اما سلامتی جسم و روح روزانه 1 ساعت تفریح را میطلبد كه جمعا" 15 روز میشود. پس 126 در روز باقی میماند. 

5) طبیعتا" 2 ساعت در روز برای خوردن غذا لازم است كه در كل 30 روز میشود. پس 96 روز باقی میماند. 


6) 1 ساعت در روز برای گفتگو و تبادل افكار به صورت تلفنی لازم است. چراكهانسان موجودی اجتماعی است. این خود 15 روز است. پس 81 روز باقی میماند. 

7) روزهای امتحان 35 روز از سال را به خود اختصاص میدهند. پس 46 روز باقی میماند. 

تعطیلات نوروز و اعیاد مختلف دست كم 30 روز در سال هستند. پس 16 روز باقی میماند. 

9) در سال شما 10 روز را به بازی میگذرانید. پس 6 روز باقی میماند. 

10) در سال حداقل 3 روز به بیماری طی میشود و 3 روز دیگر باقی است . 

11) سینما رفتن و سایر امور شخصی هم 2 روز را در بر میگیرند. پس 1 روز باقی میماند. 

12) 1 روز باقی مانده همان روز تولد شماست. چگونه میتوان در آن روز درس خواند.

13). مشکلات سیاسی مملکت نمیگذارد تا درس را خواند

+نوشته شده در 1389/12/15 ساعت08:28 ب.ظ توسط یوسف ... | نظرات |